Unelte personale
Locatia curenta: Prima pagina
Autentificare


Ai uitat parola?
 
Actiuni document

Descriere socio- economica

            Comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi este aşezată în partea de Vest a judeţului Călăraşi,  pe coordonatele 26034  longitudine estică şi 44015  latitudine nordică  la 7 km. Vest de municipiul Olteniţa, la 7 km Nord de fluviul Dunărea, într-o zonă formată din extremitatea  sud-estică a Cămpiei Burnasului şi compartimentul  de luncă de la confluenţa râului Argeş cu fluviul Dunărea.

Din punct de vedere geologic aceasta zonă constituie una din cele mai vechi părţi ale Cîmpiei Române.

Peste fundul de mare ce s-a  ridicat treptat, s-au depus aluviuni, iar  acestea au fost  acoperite de un strat de leoss care are grosimea de 3 m, la marginile terasei Dunării  şi 30 – 35 în alte părţi sub leoss se află nisipuri şi pietrişuri iar sub argila de la baza nisipurilor şi pietrişurilor considerate cuaternare, urmează nisipuri alternând cu mane  de vârstă terţiară(levantin)

Din punctul de vedere al reliefului, putem spune că este un relief de câmpie  şi de luncă – Lunca Dunării.

Există numeroase urme  arheologice descoperite pe teritoiul comunei Chirnogi, este atestată existenţa omului şi dezvoltarea social – economică din cele mai vechi timpuri, mai precis în cursul anului 1922 sub îndrumarea  domnului Vasile Pîrvan, cu prilejul unor cercetări arheologice a fost descoperit un fragment  ceramic ornamentat cu motive decorative caracteristice culturii Boian(faza  Bolintineanu – cultură neolitică – circa 4.000 – 3.400 î.en.) fragment care face parte dintr-un vas cu picior.

Caracteristici geografice

            Comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi nu are sate componente, are o populaţie de 8.064 locuitori, din punctul de vedere al  vecinătăţii administrative ale comunei: la Nord se învecinează cu comuna Radovanu, la est cu municipiul Olteniţa, la Sud cu fluviul Dunărea, iar la Vest cu  comuna Căscioarele. Distanţa între comuna şi cel mai apropiat oraş (municipiu) este de  5 km faţă de Olteniţa şi 60 km faţă de Bucureşti.

Suprafaţa totală a localităţii este de 196,95 km 2, din care  suprafaţa de 560,33 ha reprezintă intravilanul localităţii, suprafaţa de extravilan este de   19.168 ha , iar teren agricol în suprafaţa de 15.476 ha.


                                           


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

Acest site se conformeaza cu urmatoarele standarde: